Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo zamówień publicznych – obronność i bezpieczeństwo

W dniu 04 grudnia 2012 roku w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów związane z wchodzącą w dniu 20 lutego 2013 r. nowelizacją do ustawy Prawo zamówień publicznych implementującą tzw. dyrektywę obronną.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczy wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1361

Drugie z rozporządzeń zmienia rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1360