Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kilka słów komentarza odnośnie tejże ustawy zostanie przeze mnie dodanych, kiedy będzie znana dokładna data wejścia jej w życie.